Eşitsizlik Verileri

Türkiye’de
Bölgesel Eşitsizliği
İnceliyoruz

Eşitsizlik Bülteni

Bize Katılın

EŞİTSİZLİK HARİTASI NEDİR?

Eşitsizlik Bülteni farklı kategorilerde hem ulusal hem de uluslararası kabul görmüş ölçüm metotlarını kullanarak, birçok farklı kurumdan alınan güncel veriler ışığında Türkiye’deki bölgesel eşitsizliği inceliyor.

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

Veriyi Nasıl Hazırlıyoruz?

Eşitsizlik Bülteni, “Eşitsizlik Bölgesi” adını verdiği bir bölgeye odaklanıyor ve bu bölgeyi Türkiye’nin geri kalan illeriyle kıyaslıyor. Bu bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında hazırladığı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına göre 6. düzeyde yer alan şehirleri kapsıyor.

Nasıl Paylaşıyoruz?

Eşitsizlik Bülteni eşitsizlikleri daha yakından görmek ve göstermek, böylece gerek kamuoyu nezdinde gerekse karar alıcılar nezdinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkmaktadır.