Iğdır

Anasayfa / İl

Iğdır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 70. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Iğdır 72. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında 2015 yılında 55. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 74. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Iğdır Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.