Rize

Anasayfa / İl

Rize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 36. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Rize 14. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Rize Türkiye sıralamasında 2015 yılında 24. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 39. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Rize Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.