Niğde

Anasayfa / İl

Niğde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 5. kademede ve 57. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Niğde 51. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında 2015 yılında 54. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 7. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Niğde Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.