Zonguldak

Anasayfa / İl

Zonguldak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 28. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Zonguldak 41. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında 2015 yılında 60. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 33. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Zonguldak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.