Karabük

Anasayfa / İl

Karabük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 22. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Karabük 12. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında 2015 yılında 38. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 4. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Karabük Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.