Bursa

Anasayfa / İl

Bursa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 1. kademede ve 6. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bursa 19. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 46. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bursa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.