Bitlis

Anasayfa / İl

Bitlis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 76. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bitlis 68. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 67. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bitlis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.