Mardin

Anasayfa / İl

Mardin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 74. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Mardin 80. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 72. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Mardin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.