Uşak

Anasayfa / İl

Uşak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 29. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Uşak 6. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında 2015 yılında 44. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 3. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Uşak Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.