Kütahya

Anasayfa / İl

Kütahya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 37. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Kütahya 4. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında 2015 yılında 31. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 12. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Kütahya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.