Kastamonu

Anasayfa / İl

Kastamonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 48. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Kastamonu 36. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında 2015 yılında 36. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 42. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Kastamonu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.