Kırklareli

Anasayfa / İl

Kırklareli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 18. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Kırklareli 32. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında 2015 yılında 7. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 55. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Kırklareli Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.