Muğla

Anasayfa / İl

Muğla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 1. kademede ve 8. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Muğla 45. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında 2015 yılında 28. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 30. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Muğla Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.