Tokat

Anasayfa / İl

Tokat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 5. kademede ve 56. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Tokat 39. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında 2015 yılında 2. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 18. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Tokat Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.