Manisa

Anasayfa / İl

Manisa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 23. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Manisa 31. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında 2015 yılında 49. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 51. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Manisa Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.