Bilecik

Anasayfa / İl

Bilecek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 19. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bilecik 13. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 52. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bilecik Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.