Bayburt

Anasayfa / İl

Bayburt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 5. kademede ve 65. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bayburt 47. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında 2015 yılında 64. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 69. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bayburt Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.