Kilis

Anasayfa / İl

Kilis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 5. kademede ve 62. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Kilis 67. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında 2015 yılında 61. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 70. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Kilis Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.