Burdur

Anasayfa / İl

Burdur, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 32. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Burdur 43. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında 2015 yılında 10. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 23. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Burdur Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.