Osmaniye

Anasayfa / İl

Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 5. kademede ve 54. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Osmaniye 66. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında 2015 yılında 69. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 11. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Osmaniye Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.