Afyonkarahisar

Anasayfa / İl

Afyonkarahisar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 41. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Afyonkarahisar 10. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında 2015 yılında 77. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında 2015 yılında 56. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında 2015 yılında 11. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında 2015 yılında, 2015 yılında 53. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 36. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Afyonkarahisar Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.