Edirne

Anasayfa / İl

Edirne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 21. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Edirne 35. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında 2015 yılında 9. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 49. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Edirne Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.