İzmir

Anasayfa / İl

İzmir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 1. kademede ve 3. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise İzmir 21. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında 2015 yılında 42. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 50. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre İzmir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.