Hatay

Anasayfa / İl

Hatay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 39. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Hatay 64. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında 2015 yılında 15. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 25. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Hatay Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.