Van

Anasayfa / İl

Van, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 77. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Van 71. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Van Türkiye sıralamasında 2015 yılında 56. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Van Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 62. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Van Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.