Bingöl

Anasayfa / İl

Bingöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 71. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bingöl 63. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Ardahan Bingöl sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında 2015 yılında 68. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 41. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bingöl Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.