Nevşehir

Anasayfa / İl

Nevşehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 40. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Nevşehir 37. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında 2015 yılında 5. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 13. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Nevşehir Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.