Bolu

Anasayfa / İl

Bolu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 13. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bolu 3. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında 2015 yılında, 25. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 65. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 61. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bolu Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.