Konya

Anasayfa / İl

Konya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 14. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Konya 18. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Konya Türkiye sıralamasında 2015 yılında 52. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 40. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Konya Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.