Mersin

Anasayfa / İl

Mersin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 3. kademede ve 25. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Mersin 59. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında 2015 yılında 6. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 32. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Mersin Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.