Ağrı

Anasayfa / İl

Ağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 80. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Ağrı 79. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 4. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 7. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında 2015 yılında 79. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 78. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Ağrı Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.