Batman

Anasayfa / İl

Batman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 72. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Batman 77. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 75. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 78. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 1. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Batman Türkiye sıralamasında 2015 yılında 75. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 58. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 38. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 67. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Batman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.