Aydın

Anasayfa / İl

Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 15. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Aydın 46. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 11. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 31. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 15. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 30. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Aydın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.