Bartın

Anasayfa / İl

Bartın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 46. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Bartın 38. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 3. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 5. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 34. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında 2015 yılında 29. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 54. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 22. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 73. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 79. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 60. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 12. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Bartın Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 41. sıradadır.