Adıyaman

Anasayfa / İl

Adıyaman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 66. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Adıyaman 69. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 81. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 9. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 62. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 63. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 10. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 59. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 16. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 65. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 69. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 77. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 36. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Adıyaman Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 23. sıradadır.