Elazığ

Anasayfa / İl

Elazığ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 4. kademede ve 42. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Elazığ 58. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 51. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 39. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 64. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 48. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 45. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 24. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 32. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 76. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 47. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında 2015 yılında 40. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 9. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 19. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 70. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 72. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 57. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 55. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 28. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 58. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 33. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 17. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 44. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 43. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 52. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Elazığ Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 74. sıradadır.