Kayseri

Anasayfa / İl

Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 2. kademede ve 17. sırada yer almıştır. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Kayseri 42. sıradadır.

Fert başına düşen oda sayısı

Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 50. sıradadır.

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti

Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranı

Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 35. sıradadır.

İstihdam oranı

İstihdam oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.

İşsizlik oranı

İşsizlik oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 22. sıradadır.

Ortalama günlük kazanç

Ortalama günlük kazanca göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

İşinden memnuniyet oranı

İşinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı

Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 29. sıradadır.

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranı

Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 26. sıradadır.

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı

Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 68. sıradadır.

Bebek ölüm hızı

Bebek ölüm hızına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 42. sıradadır.

Hekim başına düşen müracaat sayısı

Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 66. sıradadır.

Sağlığından memnuniyet oranı

Sağlığından memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 37. sıradadır.

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında 2015 yılında 72. sıradadır.

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması

TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 40. sıradadır.

LGS yerleştirmeye esas puan ortalaması

LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2018 yılında 21. sıradadır.

YGS puan ortalaması

YGS puan ortalamasına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 2. sıradadır.

Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarının Oranı

Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı

Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 56. sıradadır.

PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği)

PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 14. sıradadır.

Km2’ye düşen orman alanı

Km2’ye düşen orman alanına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 71. sıradadır.

Atık hizmeti verilen nüfusun oranı

Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 6. sıradadır.

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı

Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 13. sıradadır.

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 18. sıradadır.

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranı

Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Siyasi partilere üyelik oranı

Siyasi partilere üyelik oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 10. sıradadır.

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranı

Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 21. sıradadır.

İnternet abone sayısı (yüz kişide)

İnternet Aboneliği oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 27. sıradadır.

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranı

Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 8. sıradadır.

Havalimanına erişim oranı

Havalimanına erişim oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 46. sıradadır.

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 15. sıradadır.

Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide)

Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 25. sıradadır.

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı

Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 20. sıradadır.

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranı

Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 80. sıradadır.

Sosyal hayatından memnuniyet oranı

Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 49. sıradadır.

Mutluluk düzeyi

Mutluluk düzeyine göre Kayseri Türkiye sıralamasında, 2015 yılında 53. sıradadır.